Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3901
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ ký túc xã trường cao đẳng công nghệ thông tin Việt - Hàn
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Giang
Advisor: Lê, Dân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Sự hài lòng của sinh viên
Dịch vụ ký túc xá
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3901
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.126.pdfToàn Văn823.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt191 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.