Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3900
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại văn phòng tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Đánh giá thành tích nhân viên
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3900
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.135.pdfToàn Văn843.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt192.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.