Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3896
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Advisor: Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh
Ngành quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3896
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn Văn619.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt230.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.