Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3895
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại nhà hàng Rainbow
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quản trị kinh doanh
Chất lượng dịch vụ
Dịch vụ tiệc cưới
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3895
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn Văn599.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt184.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.