Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/389
Title: Vận dụng giải pháp từ các ngân hàng thương mại nước ngoài và trong nước để tăng cường nguồn vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Authors: Đinh, Xuân Hạ
Keywords: Ngân hàng thương mại cổ phần
Giải pháp
Vốn
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 8 - 4/2009, Tr. 23-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/389
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0007.pdf8.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.