Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3882
Title: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phầm đường tại công ty cổ phần mía đường Đăk Nông
Authors: Lê, Văn Dân
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Phân phối sản phẩm
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3882
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn Văn565.25 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt158.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.