Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3881
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm kế toán Vietsoft accounting của công ty TNHH Phần Mềm Việt
Authors: Lê, Văn Bình
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Chăm sóc khách hàng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3881
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.130.pdfToàn Văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt213.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.