Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3874
Title: Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn
Authors: Lâm, Bảo Khánh
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản trị kinh doanh
Đào tạo nguồn nhân lực
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3874
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn Văn661.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt205.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.