Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/387
Title: Nguy cơ từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Nguyễn, Văn Dần
Keywords: Tài chính tiền tệ
Khủng hoảng
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, Số 2, Tr.9-18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/387
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0011.pdf10.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.