Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/386
Title: Biện pháp quản lí công tác đánh giá kết quả học tập của học viên trong đào tạo trực tuyến ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Authors: Ngô, Quang Sơn
Keywords: Giáo dục
Đào tạo trực tuyến
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Khoa học Giáo dục số 41, tháng 2 - 2009. Tr.28-32
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/386
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0008.pdf5.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.