Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3852
Title: Ứng dụng mô hình hợp tác công - tư (PPP - Public Private Partnership)nâng cao năng lực cấp nước Đà Nẵng tại công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng(Dawaco)
Authors: Hoàng, Thị Mỹ Dung
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Nâng cao năng lực
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3852
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.101.pdfToàn Văn1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt884.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.