Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3847
Title: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Authors: Đàm, Truyền Uyên Ly
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Tín dụng nội bộ
Hệ thống xếp hạng
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3847
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.126.pdfToàn Văn1.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt199.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.