Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/384
Title: Kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống đào tạo cán bộ quản lý ở Châu Âu
Authors: Hồng, Hà
Keywords: Đào tạo
Nhân sự
Cán bộ quản lý
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 160 (5-2009). Tr.68-72
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/384
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0007.pdf8.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.