Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3827
Title: Kiểm soát công tác lập, chấp hành dự toán chi ngân sách tại các cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kế toán
Lập dự toán
Chi ngân sách
Cơ quan hành chính
Issue Date: 2012
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3827
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn Văn631.48 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt241.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.