Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3809
Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng bằng chỉ thị động vật không xương sống cỡ lớn
Authors: Phan, Thị Hiền
Advisor: Nguyễn, Đình Anh
Keywords: Sinh thái học
Chất lượng nước sông
Động vật không xương sống cỡ lớn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3809
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.98.pdfToàn Văn6.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt436.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.