Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3808
Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An
Authors: Nguyễn, Thị Gia Thạnh
Advisor: Võ, Văn Minh
Keywords: Sinh thái học
Dừa nước
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3808
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.83.pdfToàn Văn28.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt338.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.