Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/380
Title: Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thu thập, ghi chép và quản lý tài liệu làm việc, bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Authors: Đinh, Trọng Hanh
Keywords: Kiểm toán
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2009
Description: Tài liệu Kiểm toán, Số 3-2009, Tr.9-13
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/380
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0002.pdf8.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.