Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3733
Title: Chiến lược marketing cho Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Kim Thuận
Advisor: Trương, Sỹ Quý, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Chiến lược marketing
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 141 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về chiến lược marketingng trong dạy nghề; Chương 2.Thực trạng hoạt động đào tạo nghề và chiến lược marketing của Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng; Chương 3.Chiến lược marketing cho Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng trong thời gian đến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3733
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiKimThuan.TT.pdfTóm tắt155.83 kBAdobe PDFView/Open
DangThiKimThuan.TV.pdfToàn Văn901.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.