Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3728
Title: Hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên tại trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 3
Authors: Trương, Tấn Quốc
Advisor: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản trị kinh doanh
Đánh giá thành tích nhân viên
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3728
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.113.pdfToàn Văn941.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt272.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.