Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3723
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang công sở khu vực Đà Nẵng
Authors: Phạm, Vĩnh Thành
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hành vi tiêu dùng
Thời trang công sở
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3723
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn Văn765.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt158.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.