Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3719
Title: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn
Authors: Nguyễn, Quang Lâm
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Động lực làm việc
Người lao động
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3719
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn Văn860.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt191.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.