Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3717
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại khách sạn Green Plaza - Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Duy Quang
Advisor: Lê, Văn Huy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Sự hài lòng
KHách du lịch quốc tế
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3717
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.142.pdfToàn Văn2.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt925.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.