Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3716
Title: Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn the Nam Hải
Authors: Ngô, Thị Bích Vân
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương,TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Văn hóa doanh nghiệp
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 158 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan; Chương 2.Tổng quan về kinh doanh dịch vụ lưu trú và Khách sạn The Nam Hải; Chương 3.Mô hình nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại Khách sạn The Nam Hải; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3716
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiBichVan.TT.pdfTóm tắt437.92 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiBichVan.TV.pdfToàn Văn1.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.