Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3713
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
Authors: Lê, Thj Kim Thủy
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quan hệ khách hàng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3713
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn Văn810.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt242.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.