Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3668
Title: Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Văn, Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản trị rủi ro
Cho vay
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3668
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.114.pdfToàn Văn868.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt169.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.