Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3656
Title: Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tính Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Đức Hạnh
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kế toán
Thuế thu nhập
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Đắk Lắk
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3656
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.94.pdfToàn Văn562.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt194.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.