Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/360
Title: Hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - giải pháp ổn định, tăng trưởng kinh tế trong điều kiện hiện nay
Authors: Hà, Quý Sáng
Keywords: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Vốn
Giải pháp
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 5(70), Tr. 46-49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/360
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0003.pdf5.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.