Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3591
Title: Tính toán độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng theo tiêu chuẩn IEEE 1366
Authors: Dương, Thị Phương Thảo
Advisor: Trần, Tấn Vinh
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Lưới điện phân phối
Tiêu chuẩn IEEE 1366
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3591
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.97.pdfToàn Văn822.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt317.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.