Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3547
Title: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Phi Long
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Tín dụng
Hộ sản xuất kinh doanh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3547
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt195.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.