Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3541
Title: Phát triển dịch vụ cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính II - ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hải Long
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Cho thuê tài chính
Công ty cho thuê tài chính II
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Đà Nẵng
Issue Date: 2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3541
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt182.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.