Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3536
Title: Những ẩn ý quản lý của lý thuyết chiến lược quản lý quan hệ khách hàng (CRM): ứng dụng quản lý trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
Keywords: Quản lý khách hàng
Bảo hiểm nhân thọ
Issue Date: 2001
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3536
Appears in Collections:Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHXH1b.pdfMục lục912.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.