DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3477

Nhan đề: Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn "phương pháp dạy toán" ở khoa giáo dục tiểu học - mầm non
Tác giả: Mã, Thanh Thủy
Phan, Minh Trung
Từ khoá: Dạy toán
Phương pháp dạy học
Giáo dục tiểu học
Giáo dục mầm non
Năm xuất bản: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3477
Appears in Collections:Báo cáo NCKH Cấp Cơ sở

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MaThanhThuy02.pdfMục lục359,22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback