Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3428
Title: Nghiên cứu tác động của các yếu tố đến chất lượng đào tạo của đại học Đà Nẵng
Authors: Lê, Đức Thịnh
Hoàng, Thị Lan Phương
Trần, Văn Nam
Nguyễn, Đức Chính
Trần, Hữu Hoan
Keywords: Đào tạo đại học
Giáo dục đại học
Issue Date: 2000
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3428
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDucThinh00.pdfMục lục614.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.