Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3397
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thái Dương
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý nhân sự
Thành tích nhân viên
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3397
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.134.pdfToàn văn863.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt216.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.