Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3392
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty vận tải đa phương thức - Vietranstimex
Authors: Nguyễn, Duy Minh
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Đào tạo nhân lực
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3392
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.99.pdfToàn văn566.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt173.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.