Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3391
Title: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Authors: Ngô, Văn Chiến
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Công tác trả lương
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3391
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn văn730.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt194.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.