Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3382
Title: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
Authors: Lê, Đăng Tuấn
Advisor: Trương, Sỹ Quý
Keywords: Quản trị kinh doanh
Phát triển nhân lực
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3382
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn818.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt225.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.