Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3377
Title: Phát triển dịch vụ nông nghiệp tại các hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở thành phố Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Phước Đại
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Dịch vụ nông nghiệp
Hợp tác xã
Sản xuất nông nghiệp
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3377
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.79.pdfToàn văn473.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt169.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.