Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3351
Title: Hoàn thiện công tác trả lương tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Authors: Trương, Thị Viên
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Trả lương
Quản trị chi phí
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3351
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn văn545.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt152.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.