DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3349

Nhan đề: Phát triển sản phẩm mới tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
Tác giả: Trần, Thúy Kiều
Người hướng dẫn: Phạm, Thị Lan Hương
Từ khoá: Phát triển sản phẩm
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3349
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.121.pdfToàn văn3,82 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt179,12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback