DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3347

Nhan đề: Quản lý danh mục bất động sản đầu tư tại công ty cổ phần bất động sản điện lực miền trung
Tác giả: Trần, Minh Tuấn
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thanh Liêm
Từ khoá: Quản lý bất động sản
Đầu tư bất động sản
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3347
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.87.pdfToàn văn540,72 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt240,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback