DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3341

Nhan đề: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nham - chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Phạm, Sỹ Hùng
Người hướng dẫn: Nguyễn, Hiệp
Từ khoá: Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ
Ngân hàng nông nghiệp
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3341
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.155.pdfToàn văn1,83 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt208,52 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback