Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3235
Title: Quản lý công tác thực tập sư phạm cuối khóa của sinh viên trường đại học ngoại ngữ - đại học Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Kim Chung
Advisor: Đặng, Quốc Bảo
Keywords: Quản lý Giáo dục
Thực tập sư phạm
Sinh viên ngoại ngữ
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3235
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.121.pdfToàn văn768.83 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt188.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.