DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3233

Nhan đề: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học thể dục thể thao Đà Nẵng
Tác giả: Phạm, Tuấn Anh
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc
Từ khoá: Quản lý Giáo dục
Nghiên cứu khoa học
Giảng viên
Trường đại học Thể dục Thể thao
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3233
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.123.pdfToàn văn716,4 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt438,96 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback