Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3231
Title: Quản lý quá trình đào tạo tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Quý Nhân
Advisor: Đặng, Quốc Bảo
Keywords: Quản lý Giáo dục
Đào tạo
Trường Cao đẳng Thương mại
Đà Nẵng
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3231
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.117.pdfToàn văn748.28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt151.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.