DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3230

Nhan đề: Biện pháp quản lý giáo dục nghề cho học viên cai nghiện ma túy tại trung tâm 05-06 thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Ngô, Quang Tiên
Người hướng dẫn: Hà, Nhật Thăng
Từ khoá: Quản lý Giáo dục
Giáo dục nghề
Học viên cai nghiệm ma túy
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3230
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.82.pdfToàn văn551,17 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt177,93 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback