Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3230
Title: Biện pháp quản lý giáo dục nghề cho học viên cai nghiện ma túy tại trung tâm 05-06 thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Quang Tiên
Advisor: Hà, Nhật Thăng
Keywords: Quản lý Giáo dục
Giáo dục nghề
Học viên cai nghiệm ma túy
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3230
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.82.pdfToàn văn551.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt177.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.