Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/323
Title: Bước đầu tìm hiểu khả năng sử dụng các đạu từ quy chiếu chỉ định this/these và that/those trong liên kết văn bản tiếng Anh qua các bài viết của sinh viên năm thứ hai
Authors: Nguyễn, Hữu Chấn
Keywords: Đại từ
Tiếng Anh
Issue Date: 2005
Description: Tạp chí Ngôn ngữ. Số 5 - 2005. Tr. 47-56
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/323
Appears in Collections:Ngôn ngữ ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuChan_compress.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.