DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
400 - Ngôn ngữ >

Ngôn ngữ ứng dụng : [9]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phép nối và một vài suy nghĩ về phương pháp dạy phép nối trong tiếng Việt

 Một số đặc điểm ngữ vực trong diễn ngôn tiếng Anh quảng cáo

 Vấn đề dạy từ đồng nghĩa trong nhà trường hiện nay

 18 trò chơi vui học tiếng Việt trung học cơ sở

 Tìm hiều về "giống" trong tiếng Pháp

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback