DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3226

Nhan đề: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp nghề tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Bùi, Thế HIển
Từ khoá: Quản lý Giáo dục
Giáo viên
Trường trung cấp nghề
Quảng Nam
Năm xuất bản: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3226
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.123.pdfToàn văn724,48 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback