Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3223
Title: Nghiên cứu tính toán và dự báo ô nhiễm nước mặt vùng hạ lưu sông Hàn bằng mô hình toán thủy lực
Authors: Trần, Văn Thanh Thiện
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng
Keywords: Thủy lợi
Ô nhiễm
Nước mặt
Toán thủy lực
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3223
Appears in Collections:Tưới tiêu cho cây trồng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.105.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt254.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.